อีกกว่า1.65แสนคันเข้าข่ายต้องเปลี่ยน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
204

ฮอนด้าแจ้งเรียกรถยนต์เพิ่มเติม จากปัญหาชิ้นส่วนในชุดถุงลม ระบุมีเข้าข่ายอีกกว่า 1.65 แสนคัน ย้ำขอให้ลูกค้าตรวจสอบ รีบนำรถเข้าเปลี่ยนชิ้นส่วน ไม่เสียค่าใช้จ่าย