นายทิวา, ทำเนียบราษฎร, เขา, กับ, เรา

ไลฟ์สไตล์ > วรรณกรรม  :  2 ต.ค. 2559

...เขากับเรากับเขากับเรา...

...เขากับเรากับเขากับเรา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

         ๏ ว่าแต่เขาว่าเขาไม่ว่าเขา ไม่ว่าถึงเราเราไม่ถึง

ว่าแต่เขาว่าเขากันเอ็ดอึง ไม่ว่าเรารำพึงกึ่งรำพัน

         ๏ ดีไม่ว่าดีดีไม่ว่า ร้ายทำร้ายกว่าไม่เลือกสรร

ดีดีร้ายร้ายพอพอกัน แต่เธอร้ายกว่าฉันฉันกว่าเธอ

         ๏ ถูกไม่ว่าถูกถูกไม่ว่า ผิดยิ่งผิดกว่าเสมอเสมอ

ถูกถูกผิดผิดคันคะเยอ ทีจริงทีเผลอเจอทุกที

         ๏ จริงไม่ว่าจริงจริงไม่ว่า เท็จยิ่งเท็จกว่าระบายสี

จริงจริงเท็จเท็จประดามี ย่ำแล้วก็ยีประทับทรง

         ๏ ขาวไม่ว่าขาวขาวไม่ว่า ดำยิ่งดำกว่าเลอะเลือนหลง

ขาวขาวดำดำอย่างบรรจง อยู่ยั้งยืนยงมั่นคงนัก

         ๏ ซื่อไม่ว่าซื่อซื่อไม่ว่า คดยิ่งคดกว่าแน่นและหนัก

ซื่อซื่อคดคดเสียเต็มรัก จมอยู่ในปลักกับดักตน

         ๏ สร้างไม่ว่าสร้างสร้างไม่ว่า รื้อยิ่งรื้อกว่าทุกแห่งหน

สร้างสร้างรื้อรื้อสัปดน กี่ครั้งกี่คนกี่คนแล้ว

         ๏ ว่าแต่เขาว่าเขาไม่ว่าเขา ไม่ว่าถึงเราเราเจื้อยแจ้ว

ว่าแต่เขาว่าเขาไม่ตรงแนว ไม่ว่าเรานอกแถวรำพึงรำพัน !.

 

...............................................................

(หมายเหตุ ...เขากับเรากับเขากับเรา... : คอลัมน์ ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา)


เปิดอ่าน